Fundacja Wyczyn

Fundacja "Wyczyn", stworzona przez Pawła Michalika i Paulinę Saczuk-Michalik, ma na celu wykorzystanie sportów walki jako narzędzia do kształtowania charakteru, dyscypliny i poczucia wspólnoty wśród młodych ludzi. Skoncentrowana na pracy z dziećmi i młodzieżą, fundacja organizuje szkolenia i obozy sportowe, promując zdrowy styl życia i sportową rywalizację, jednocześnie kształtując postawy odpowiedzialności społecznej i szacunku.

Poprzez organizowanie wydarzeń sportowych, zbiórek i akcji charytatywnych, fundacja nie tylko wspiera potrzebujących, ale również edukuje młode pokolenia w duchu szacunku do historii i bohaterów narodowych. Ta wszechstronna działalność ma na celu budowanie silnej, świadomej społeczności, gdzie sport służy zarówno rozwojowi osobistemu, jak i społecznemu zaangażowaniu.


Paulina Saczuk–Michalik i Paweł Michalik

Cele

promowanie wartości społecznych, rozwój młodzieży poprzez sport, wspieranie potrzebujących, a także upamiętnianie bohaterów narodowych.

Działanie

organizowanie wydarzeń sportowych, zbiórki i akcje charytatywne, prowadzenie szkoleń sportowych i inicjatyw edukacyjnych, skupiając się na integracji społecznej i promowaniu wartości.

Partnerstwo

współpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi dla zwiększenia efektywności programów i inicjatyw fundacji.


Aktualności


Fundacja Wyczyn

Wartości społeczne

Fundacja "Wyczyn" odgrywa istotną rolę w promowaniu wartości społecznych, które stanowią fundament społeczeństwa. Poprzez organizację różnorodnych wydarzeń, seminariów i inicjatyw edukacyjnych, fundacja kształtuje postawy takie jak zdrowy tryb życia, dyscyplina, odpowiedzialność społeczna i szacunek.

Ponadto, Fundacja "Wyczyn" organizuje międzynarodowe wydarzenia sportowe takie jak Warsaw Boxing Cup czy "Warszawska Granda na pięści", które promują fair play i współpracę, co przekłada się na kształtowanie pozytywnych relacji międzyludzkich.

Fundacja Wyczyn

Rozwój Młodzieży

Działania fundacji w zakresie rozwoju młodzieży poprzez sporty walki obejmują szeroki wachlarz aktywności. Fundacja organizuje regularne szkolenia i obozy sportowe, na których młodzi ludzie mogą rozwijać swoje umiejętności sportowe. To nie tylko doskonała okazja do nauki technik walki, ale także do zdobywania cennych doświadczeń życiowych. W ramach tych programów, młodzież uczy się pracy zespołowej, budowania pewności siebie i radzenia sobie ze stresem. Fundacja "Wyczyn" zapewnia również wsparcie trenerów i instruktorów, co pozwala młodym talentom rozwijać swój potencjał sportowy.

Fundacja Wyczyn

Wartości Patriotyczne:

Fundacja "Wyczyn" aktywnie działa na rzecz promowania wartości patriotycznych. Organizuje wydarzenia związane z historią Polski, niepodległością i dziedzictwem narodowym. Poprzez udział w obchodach świąt narodowych oraz organizacji programów edukacyjnych, fundacja przyczynia się do budowania świadomości patriotycznej w społeczeństwie.

Działa również na rzecz pielęgnowania polskiej tradycji i kultury, zachowując tym samym dziedzictwo narodowe dla przyszłych pokoleń.

Fundacja Wyczyn

Wsparcie Dla Potrzebujących:

Jednym z fundamentalnych celów Fundacji "Wyczyn" jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności kombatantom oraz innym grupom osób znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja organizuje zbiórki środków finansowych i rzeczowych na rzecz tych osób, co pozwala im poprawić swoją jakość życia. Przykładem takiego wsparcia jest zbieranie funduszy na leczenie lub rehabilitację kombatantów oraz dostarczanie pomocy materialnej rodzinom w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Fundacja Wyczyn

Licytacje na cele charytatywne

Współpracując z Fundacją HEROSI, zorganizowaliśmy zbiórki funduszy na leczenie onkologiczne dzieci, co przyczynia się do ich lepszego życia i terapii. Kluczowym momentem była licytacja rękawic z autografami mistrzów boksu, jak Tomasz Adamek czy Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, podczas Warsaw Boxing Cup.

Ta inicjatywa nie tylko wsparła dzieci z chorobami nowotworowymi, ale także zwiększyła świadomość społeczną o znaczeniu sportu w działalności charytatywnej.

Fundacja Wyczyn

Zbiórki żywności i odzieży

Fundacja Pomocny Ratel wspólnie z nami zangażowała się w liczne akcje zbierania ubrań i żywności, kierowane do rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz kombatantów. Dzięki tej współpracy byliśmy w stanie dostarczyć niezbędne wsparcie tym, którzy znaleźli się w potrzebie, jednocześnie budując mosty solidarności i wzajemnej pomocy w społeczności. Nasze działania, skupiające się na pomocy humanitarnej, przyczyniały się do łagodzenia skutków ubóstwa oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i stabilności wśród najbardziej potrzebujących.

Fundacja Wyczyn

Edukacja społeczna

Koncentrujemy się na organizacji wydarzeń kulturalnych i historycznych, które pełnią kluczową rolę w edukacji społecznej i łączeniu pokoleń. Poprzez spotkania z kombatantami i wydarzenia upamiętniające ważne momenty w historii Polski, wspólnie promujemy wartości patriotyzmu, pamięci historycznej oraz dialogu międzypokoleniowego. Działania te nie tylko wzbogacają świadomość społeczną, ale także przyczyniają się do budowania silniejszej i bardziej zjednoczonej społeczności, gdzie przeszłość i teraźniejszość łączą się, tworząc trwałą spuściznę dla przyszłych pokoleń. Współpracujemy w tej kwestii z wieloma innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami m.in. ze Stowarzyszeniem ODRA - NIEMEN czy też Towarzystwem Gimnastycznym "Sokół".

Fundacja Wyczyn

Pomoc dla sportowców

Fundacja Wyczyn aktywnie wspiera sportowców, którzy stają przed wyzwaniami zarówno w swojej karierze, jak i życiu osobistym. Nasze działania skupiają się na pomocy tym, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w polski sport, a teraz potrzebują naszego wsparcia. Jednym z takich bohaterów jest Marek Piotrowski – legendarny zawodnik, który jako pierwszy Polak zdobył tytuł zawodowego mistrza świata w kickboxingu. Jego niezłomny duch i determinacja zainspirowały wielu młodych sportowców w Polsce i na całym świecie. Dziś pan Marek stoi przed nowym wyzwaniem, mierząc się z poważnymi chorobami neurologicznymi.

Zobacz wideo

Fundacja Wyczyn

Pomoc dla Bohaterów

Fundacja Wyczyn z pasją angażuje się w pomoc osobom potrzebującym i tym, którzy zasłużyli dla Polski i naszego sportu. Podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację Wyczyn przeprowadzane są zbiórki na rzecz Bohaterów zasłużonych dla naszej Ojczyzny. Nasza wspólna troska i zaangażowanie tworzą razem piękne historie wsparcia i solidarności.

Współpracujemy z Organizacjami Pożytku Publicznego:

Fundacja Studencka
Młodzi-Młodym

Organizacja OPP wspierająca młodzież w Polsce poprzez edukację i rozwój.

Związek Towarzystw
Gimnastycznych Sokół

Historyczne towarzystwo promujące sport i patriotyzm, aktywne w społecznościach lokalnych.

Fundacja
HEROSI

Dedykowana zapewnieniu dostępu do nowoczesnego leczenia onkologicznego dzieci.

Stowarzyszenie
Odra – Niemen

Organizacja zaangażowana w dialog międzykulturowy i pamięć historyczną.

Fundacja
Pomocny Ratel

Skupiona na zbieraniu ubrań i jedzenia dla potrzebujących rodzin oraz kombatantów.

Fundacja
„Z ławki rezerwowych”

Wsparcie dla młodzieży z trudnych środowisk - pomoc i programy integracyjne.

Warszawsko – Mazowiecki
Związek Bokserski:

Kluczowy partner w promowaniu boksu, współpracuje w organizacji zawodów i treningów.

Legia
Fight Club

Centrum treningowe i miejsce zawodów bokserskich, wspierające rozwój sportowców.

OSiR
Włochy

OSiR wspierający różne dyscypliny sportowe i promujący zdrowy tryb życia.

Zmień Świat Razem z Nami

Fundacja "Wyczyn" od lat działa na rzecz wspierania osób potrzebujących, kombatantów oraz inicjatyw społecznych i kulturalnych. Teraz możesz stać się częścią tej zmiany. Twoje wsparcie pomoże nam kontynuować nasze misje i rozwijać nowe projekty.

Każda Pomoc Ma Znaczenie

Nie ważne, czy to jednorazowy datek, czy regularna pomoc - każda forma wsparcia jest cenna. Przekazując darowiznę, wspierasz nas w codziennych działaniach i przyczyniasz się do realnej zmiany w życiu wielu osób.

Transparentność i Rzetelność

Zobowiązujemy się do pełnej transparentności finansowej. Każda darowizna jest dokładnie rejestrowana, a informacje o jej wykorzystaniu są regularnie publikowane na naszej stronie i w raportach rocznych.

Jak możesz Pomóc?

Przekaż 1,5% podatku

Przekazując 1,5% swojego podatku na Fundację "Wyczyn", bezpośrednio wspierasz działania na rzecz młodzieży i promocji zdrowego stylu życia.
Jest to wyjątkowa okazja, by Twoje zobowiązania podatkowe stały się narzędziem realnej zmiany, pomagając budować lepszą przyszłość dla młodych ludzi, zachęcając ich do aktywności fizycznej i wdrażając wartościowe postawy.

Zapraszamy do przekazania 1,5 % podatku dla Fundacji - na rozwój sportu i pomoc potrzebującym.
Podczas wypełniania formularza PIT prosimy wpisać KRS:
0000270261 oraz poniższy cel szczegółowy: FUNDACJA WYCZYN 17902

Zamów kalendarz z podpisami Mistrzów Sportów Walki

Przez zakup kalendarza z autografami mistrzów sportów walki, wpływasz bezpośrednio na finansowanie działalności Fundacji "Wyczyn". Środki pozyskane ze sprzedaży są kluczowe dla organizacji eventów sportowych, warsztatów i programów edukacyjnych, które mają na celu wspieranie młodzieży i promowanie zdrowego trybu życia.

Wpłać darowiznę

Każda jednorazowa darowizna ma ogromne znaczenie dla naszej fundacji. Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować i rozwijać projekty pomocy osobom w potrzebie, przyczyniając się do tworzenia lepszej przyszłości.

Twoje wsparcie pozwala na realizację projektów, które robią różnicę w życiu wielu osób, inspirując ich do aktywności fizycznej i dając narzędzia do osobistego rozwoju.

Weź udział w zawodach

Zachęcamy do aktywnego udziału w zawodach bokserskich organizowanych przez Fundację "Wyczyn". To wyjątkowa okazja, by zmierzyć się z innymi pasjonatami boksu, zdobyć cenne doświadczenie oraz promować sport i zdrowy tryb życia. Twoje zaangażowanie jako zawodnik ma bezpośredni wpływ na promocję dyscypliny oraz wspiera działalność fundacji.

Kibicuj!

Twoja obecność na zawodach i entuzjazm mają nieocenione znaczenie. Emocje, które dzielisz z zawodnikami, nie tylko wzmacniają ich ducha walki, ale także tworzą niezapomnianą atmosferę współzawodnictwa. Twoje wsparcie, poprzez obecność i aktywny doping, przekłada się na bezpośrednie wsparcie dla Fundacji "Wyczyn", umożliwiając jej dalsze działania na rzecz młodzieży i promowanie zdrowego stylu życia przez sport.

Walcz!

Uczestnictwo w zawodach bokserskich stanowi cenne wsparcie dla Fundacji. Twoja determinacja, duch rywalizacji i pasja do sportu inspirują innych, zarówno na ringu, jak i poza nim. Udział w turnieju to nie tylko szansa na rozwój osobisty i sportowy, ale również bezpośredni wkład w promocję zdrowego trybu życia i wsparcie misji fundacji, motywując młodzież do aktywnego spędzania czasu i dążenia do swoich celów.


Dziękujemy za Twoje wsparcie!


FUNDACJA "WYCZYN"

Gościeradowska 1 /23,

03-535 Warszawa


Kontakt telefoniczny

(+48) 533-287-765


Dane rejestrowe

Zobacz wpis do krs